Privacybeleid

Wie zijn we
Ons site adres is: https://bellanpraktijk.nl.

BELLAN PRAKTIJK, gevestigd aan van de Mortelstraat 14, 2203JD Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

landingspagina

van de Mortelstraat 14,
2203JD Noordwijk
tel: 0642120273

Persoonsgegevens die wij verwerken

BELLAN PRAKTIJK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Uw privacy:

voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat BELLAN PRAKTIJK, uw therapeut, een dossier aanlegt. Het dossier bevat het intakeformulier en aantekeningen over uw gezondheidsklachten en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en sessies.

Wij behandelen al uw informatie als zeer vertrouwelijk en doen continue onze uiterste best om als zodanig onze werkzaamheden te verrichten.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bellanpraktijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BELLAN PRAKTIJK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • BELLAN PRAKTIJK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BELLAN PRAKTIJK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.
Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden uw gegevens in beginsel verwijderd of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

BELLAN PRAKTIJK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit alles pas nadat u toestemming hebt gegeven om gegevens, voor het van de kwaliteit van onze dienstverlening, met derden te mogen delen.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BELLAN PRAKTIJK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BELLAN PRAKTIJK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BELLAN PRAKTIJK en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken naar u of een door u genoemde organisatie toe te sturen. Dit doen wij altijd digitaal.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@bellanpraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BELLAN PRAKTIJK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bellanpraktijk.nl

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop BELLAN PRAKTIJK de gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar info@bellanpraktijk.nl

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van u e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien u dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat u reactie is goedgekeurd, is u profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van u reactie.

Media

Op al onze afbeeldingen en teksten rust het recht van copyright. Zonder toestemming van BELLAN PRAKTIJK is het niet toegestaan om afbeeldingen en/of tekst te (her) gebruiken of te kopiëren.

Wij hechten waarde aan uw content

Alle nieuwsberichten die wij delen, linken wij naar de desbetreffende pagina.
Wij zullen nooit de credits opeisen van werk van anderen. Ben u van mening dat we het anders hadden moeten doen?
Wordt niet boos, stuur geen boetes, maar laat het weten, wij passen de content dan uiteraard meteen aan.  

Ingesloten inhoud van andere sites

 Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

De informatie en op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Bellan Praktijk, December 2021

 

Translate »