Cognitieve gedrags therapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen.  Als mensen hun manier van denken veranderen, dan verandert ook zijn gedrag. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt

Bij deze therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken en interpreteren. Cliënten zien vaak beren op de weg. Een CGT behandeling is meestal kortdurend en klacht- of probleemgericht. Dit betekent dat praktijksituaties besproken en geanalyseerd worden. Tijdens de sessie kijken we of we die gedachten en interpretaties kunnen veranderen.

Ik leer  u deze cognitieve technieken zelf toe te passen in alledaagse situaties, mede door doen van huiswerkopdrachten. Motivatie is erg belangrijk bij deze therapievorm.

Op dit moment is CGT de meest toegepaste vorm van psychotherapie, en ook de vorm waar het meest onderzoek naar is gedaan. CGT kan worden toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben. Denk hierbij aan thema’s als angst, depressieve gevoelens, gevoelens van paniek en verlatingsangst.

Een voorbeeld:
U bent heel onzeker over hoe u overkomt bij anderen. Van daaruit komen allerlei gedachten. Daarom ontwijkt u mensen en blijft u liever thuis.

Tijdens de sessie gaan we kijken of we die gedachten en gevoelens kunnen veranderen.
Ik leer u daarnaast om deze cognitieve technieken zelf toe te passen in alledaagse situaties, mede door het opgeven van huiswerk opdrachten. Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk effectief bewezen behandeling.

Motivatie is wel een belangrijke voorwaarden voor een succesvolle behandeling.

Cognitieve gedragstherapie kan onder andere werken bij:

  • Slaapproblemen
  • Angst
  • Depressie
  • Paniek
  • Verlatings angst
Translate »