MBCT

Mindfulness-based cognitieve therapie

Mindfulness Based Cognitieve Therapie is een wetenschappelijk bewezen therapie waarbij de kwaliteit van leven verbetert. Mindfulness leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring in het hier en nu. U leert dat uw gedachten niet meer dan gedachten zijn. Ze zijn dus niet dé waarheid. Ook leert u binnen deze therapie uw gedachten te accepteren zoals ze zijn en leert u dat ze ook weer weggaan.

Wanneer we in het hier- en -nu kijken naar de wereld zoals die is, ervaren we veel minder problemen dan wanneer we telkens na denken over hoe wereld zou moeten zijn. Het denken over hoe de wereld zou moeten zijn, gebeurt helaas volledig automatisch. Het is dus geen bewuste keuze. Sterker nog, als we bewust bij onze gedachten stilstonden, zouden we het belachelijk vinden dat we dezelfde negatieve gedachten de hele dag blijven herhalen.

Acceptatie?
En dan acceptatie. Dit woord heeft voor iedereen een andere betekenis. Om misverstanden te voorkomen, maken we zo exact mogelijk duidelijk wat Bellan Praktijk ermee bedoelt. Acceptatie betekent dat u actief de gevoelens toelaat die een situatie met zich meebrengt. Pas dan pas dan ervaart u hoe een situatie echt voelt.
Voor wie geschikt:
MBCT is geschikt voor cliënten die te maken hebben met stressklachten, terugkerende depressies, angst, piekeren, vermoeidheid en een opgejaagd gevoel. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om naast de therapie ook thuis oefeningen te doen. Belangrijk om te weten: MBCT therapie is alleen geschikt als u herstellend bent van een depressie. De therapie kan anders lichamelijk en psychisch te zwaar zijn.
harmony, relax, rock-1229893.jpg
Translate »